Karenssi

Puhekielessä karenssilla tarkoitetaan usein erilaisia aikoja, kuten omavastuu- tai jaksotusaikaa. Karenssi tarkoittaa kuitenkin ainoastaan TE-toimiston asettamaa määräaikaa, jonka ajalta ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. TE-toimisto voi antaa kassaa sitovan lausunnon karenssista esimerkiksi, jos irtisanoudut, sovit työsuhteen päättämisestä tai kieltäydyt työsuhteesta. Karenssin pituus on 15 päivästä 90 päivään karenssin perusteesta riippuen. Karenssiaikaan lasketaan kaikki viikonpäivät (maanantai-sunnuntai).

Karenssin ajalta ei makseta päivärahaa eikä voida ottaa omavastuuaikaa. Jaksotusaika kuitenkin kuluu yhtä aikaa karenssin kanssa.

Jos saat karenssin koska kieltäydyit työstä, alkaa karenssi 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä. Työttömyyskassa maksaa päivärahaa kyseisen 30 päivän ajan ennen karenssia. Muusta syystä kuin työstä kieltäytymisen perusteella asetettavat karenssit alkavat ilman odotusaikaa.

Voit hakea päivärahaa karenssin ajalta. KOKO-kassa antaa sinulle silloin päätöksen, josta voit halutessasi valittaa. Voit valittaa vain kassan antamasta päätöksestä, et pelkästä TE-toimiston lausunnosta.

Lisätietoa karensseista TE-toimiston sivuilta.

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Jos toimit toistuvasti työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavasti, TE-toimisto asettaa sinulle karenssin sijaan työssäolovelvoitteen. Tällöin oikeutesi ansiopäivärahaan palautuu, kun olet vähintään 12 kalenteriviikkoa (n. 3 kuukautta)

  • työssäoloehtoa kerryttävässä työssä
  • työvoimakoulutuksessa
  • työnhaku- tai uravalmennuksessa, työ- tai koulutuskokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa
  • päätoiminen opiskelija
  • päätoiminen yrittäjä tai työllistynyt omassa työssä.

Toistuvuutta arvioidaan 6 kuukauden tarkastelujaksoissa.

Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen työssäolovelvoitteen täyttävän toiminnan alkamista, jotta voit varmistua toimintasi täyttävän työssäolovelvoitetta.