Työttömyyspäivärahan hakeminen

Miten haen ansiopäivärahaa, infograafi, tiedot löytyvät tekstistä.

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi TE-toimistoon. Oikeuden työttömyysetuuteen katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Päivärahaa voidaan maksaa ja omavastuuaika voi kulua ainoastaan työnhaun voimassaolon ajalta.

Ilmoita TE-toimistoon, jos opiskelet, sinulla on yritystoimintaa tai omistat osan yrityksestä. Yritystoiminta pitää ilmoittaa, vaikka et saisi siitä tuloja.

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeistamalla tavalla ja tarkista tarvittaessa tilanteesi TE-toimiston verkkoasioinnissa.

TE-toimistoon on hyvä ilmoittautua heti työttömyyden alkaessa, vaikka sinulle ei voitaisi vielä maksaa päivärahaa esimerkiksi työnantajan maksaman erokorvauksen vuoksi. Huomioithan, että menetät kokonaan oikeutesi ansiopäivärahaan, jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työssäoloehto tulee kerryttää tällöin uudelleen poissaolon jälkeen, ennen kuin oikeutesi ansiopäivärahaan palautuu.

Lisätietoa TE-toimiston lausunnosta

Muutosturvarahan hakeminen ja TE-toimistoon ilmoittautuminen

Jos haet muutosturvarahaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomisestasi. Katso tarkemmat ohjeet Muutosturva-sivulta.

Hae työttömyyspäivärahaa KOKO-kassasta

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömyyskassasta hakemuksen perusteella. Hae päivärahaa jälkikäteen kuukauden tai 4 viikon jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksesi voit lähettää kuitenkin jo 2 viikon jälkeen, jos olet työtön tai kokonaan lomautettu. Voit lähettää päivärahahakemuksen kassaan, vaikka TE-toimisto ei olisi vielä antanut lausuntoa.

Hae päivärahaa eAsioinnissa ja liitä hakemukseesi tarvittavat selvitykset. Jos kaikkia liitteitä ei ole hakuhetkellä saatavillasi, voit liittää ne myöhemmin hakemukseesi. Hakemuksesi tullessa käsittelyyn, käsittelijä on yhteydessä sinuun, jos jotain tarpeellisia tietoja puuttuu.

eAsiointi

Päivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan.

3 kuukauden hakuaika koskee kaikkia tilanteita. Hae siis työttömyyspäivärahaa hakuajan sisällä, vaikka

  • sinulla ei olisi kaikkia hakemuksen liitteitä
  • TE-toimisto ei olisi antanut vielä lausuntoaan
  • edeltävien hakemustesi käsittely olisi kesken
  • odotat jonkin muun asian ratkaisua.

Päivärahaa tulee hakea myös omavastuuajalta. Kassa laskee hakemuksestasi omavastuuaikaan kuluvat päivät, joten sinun ei tarvitse huomioida niitä erikseen hakemusta tehdessäsi.

Jos olet lomautettu, täytä hakemuksesi aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su) hakujaksostasi riippumatta. Lomautusaikana tehtyä työtä tarkastellaan aina kalenteriviikoittain.

Kalenteri, jossa punaisella kuukauden hakujakso ja lisäksi kuun viimeinen kalenteriviikko
Täytä hakemuksesi kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su). Eli tässä tapauksessa myös ajalta 1.-5.2.

Ilmoita aina hakemuksesi yhteydessä kaikki päivärahan maksamiseen liittyvät asiat, kuten palkkatyön työtunnit, hakujakson aikana maksetut ansiotulot ja palkkiot, yrittäjyys, sairaus, opiskelu sekä hakemasi tai saamasi etuudet. Ilmoita myös aiemmin antamiisi tietoihin tulleista muutoksista.

Tarkemmin tietoa hakemuksista ja niiden käsittelystä:

Tietoa hakemusten käsittelystä KOKO-kassassa

Hakemustyypit ovat ensi-, jatko- ja pikahakemus